Reklamačný poriadok


Prevádzka poskytujúca starostlivosť o ľudské telo, v tomto prípade služby kozmetiky, musí mať platné živnostenské oprávnenie.


Povinnosť prevádzky:

 1. Vykonávať svoje služby iba odborne vyškoleným personálom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie.
 2. Vykonávať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu, a to s materiálmi a výrobkami k tomu určenými a ktoré neprekročili dobu záruky a podliehajúcimi normám EÚ.
 3. Zákazník bol pred začiatkom služby oboznámený s následnou domácou starostlivosťou a s možnosťou prípadnej reklamácie.
 4. Zákazník je povinný vo vlastnom záujme upozorniť kozmetičku vykonávajúcu danú službu na dôležité zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh služby. Napríklad cukrovka, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu, tehotenstvo, onkologické ochorenie či ochorenie štítnej žľazy a podobne.
 5. Zákazník je v dostatočnom predstihu informovaný o postupe každého úkonu. Pri lash liftingu:

 1. Zákazník by nemal po vykonaní služby Lash lifting 24 hod. prichádzať v mieste ošetrenia – riasy do kontaktu s vodou. Po vykonaní ošetrenia cello gélom sa neodporúča umývať sa 2 hod. po procedúre.
 2. Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu.
 3. Prevádzka má právo účtovať storno poplatok v hodnote 60% z hodnoty dohodnutej procedúry, ak sa klient nedostaví na svoj dohodnutý termín, resp. ak ho zruší menej ako 24 hod. pred dohodnutým časom termínu.
 4. Pracovník prevádzky je povinný zabezpečovať hygienické podmienky pri poskytovaní služieb.
 5. Pracovník prevádzky má zákazníkovi kvalifikovane poradiť pri nevhodnosti jeho požiadaviek a pokynov. Ak tak neurobí, zodpovedá za negatívny výsledok poskytnutej služby.
 6. Dodržanie správneho technologického postupu sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia na nedodržanie technologického postupu je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.
 7. Za správnu manipuláciu a dodržanie doporučených pokynov po 24 hodinách (možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú starostlivosť zákazníka.
 8. Pracovník prevádzky je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.
 9. Pracovník prevádzky je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácií musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie
  a spôsobe vybavenia reklamácie.
 10. Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva
  nároku na reklamáciu estetického vzhľadu služby.
 11. Peniaze za darčekové poukážky sa nedajú vrátiť a však dajú sa vymeniť za akúkoľvek službu alebo
  produkt v rámci salónu. Poukážka pletí len do dátumu, ktorý je uvedený na poukážke.

Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok platí v kozmetickom salóne BSM Beauty, s.r.o., prevádzka Tŕňová 1, 821 04 Bratislava.
Reklamačný poriadok s platnosťou a účinnosťou od 01.07.2022